2018 Køreveje til arbejdskørsel for Vattenfalls entreprenører

314 Udførelse Kystnære Havvindmøller

Vattenfall og Taksation - Info

------------

Info vedr. Vattenfall og deres entreprenører

Link til web siten, hvor Vattenfall løbende vil opdatere med nyheder om anlægsarbejdet

Følg med på Vattenfalls hjemmeside om Vesterhav Syd, link: https://corporate.vattenfall.dk/vores-vindmoller-i-danmark/vindprojekter/vesterhav-syd/ 

Vattenfalls info om Natlys, link: https://group.vattenfall.com/dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyheder/2018/vattenfall-vil-reducere-natlys-pa-kystnare-moller

Vattenfalls hovedside, link: https://corporate.vattenfall.dk/

(Tjek dog sidernes opdaterings-dato)

Følg med på Stop Vesterhav Syd: http://www.stopvesterhavsyd.dk/nyheder/ 
Følg med på i medierne evt. via facebook (Del): https://www.facebook.com/stopvesterhavsyd/ 

------------

Arbejdskørsel på veje i området under Holmsborgvejens Grundejerforening
I forbindelse med etablering af kabelforbindelse til de kystnære havvindmøller er vi blevet gjort bekendt med at der vil forekomme arbejdskørsel i området under Holmsborgvejens grundejerforening. Det drejer sig hovedsagelig om selve Holmsborgvej - se kortbilag. De grundejere der bliver direkte berørt er blevet informeret direkte fra Vattenfall. Til orientering kan det oplyses at der ikke vil være tale om gravearbejde i grundejerforeningens område, det er udelukkende adgangsvej til stranden.
Arbejdet vil foregå i 3 faser:
1) Arkæologiske undersøgelser - ca. 3 dage i uge 28 - 2018
2) Landprojekt kabler - ca. 3 mdr. i sidste halvdel af 2019
3) Vandprojekt kabler - varighed 2-3 mdr. på stranden, start marts eller juli 2020.

Vattenfall vil løbende orientere om projektets aktiviteter og stade på deres hjemmeside til hvilken der vil blive etableret et link snarest muligt.
Grundejerforeningen vil blive holdt skadesløs ved evt. skader på veje m.v..
Vejenes nuværende tilstand er blevet videodokumenteret til brug ved evt. tvist ang. skader.

Søndervig juli 2018
Mvh. Holmsborgvejens Grundejerforening

----------

Info vedr. Taksationsmyndigheden 

Taksationskommissionen er begyndt at udsende indkaldelse til møde med grundejeren.
Iflg. brevet (se side 1, se side 2) er det kun muligt at afholde mødet den pågældende dag for grundejeren – uanset om han er på ferie – hospital – o.l. Dette er uanstændigt og der er derfor sendt en skrivelse til ministeren – se den her.

Det ser ud til at møderne vil finde sted omkring 16. – 17. – 18. august 2018.
Man er stadig ikke færdig med at fotografere – materialet vil blive fremsendt digitalt i lav opløsning nogle dage før mødet. Den endelige udgave overrækkes på dagen.

D.v.s. man fratager reelt grundejeren for muligheden for at forberede sig da ingen helt nøjagtig ved hvor synlig møllerne vil være fra egen matrikel. 

Med venlig hilsen - juni 2018
Thue Amstrup-Jørgensen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

http://sam-grund-holmsland.dk/

----------

PS: Det er ikke kun udsynet til møllerne, men også hørbar og lavfrekvent støj fra dem. Støjen kan ikke fotograferes, men bør måles nu og efter igangsætning. 

Se nogle STØJ-link HGF: 313 Værditab Havvindmøller

--------- 

2018-06-04_Koereveje-koersel-Vattenfall_kort 

Hent kort som pdf-fil nedenfor ...

Hent Bilag I med Analyse for sommerhussalg nedenfor ...

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk