Holmsborg Lejrcenter opført 1937
Oversigtskort
HGF-områdets Trafik-info - PÅBUDT 30 km - TAK :-)

102 - Grundejerforeningens Historie og Baggrund

----------------------------------------

Holmsborgvejens Grundejerforening blev stiftet i 1965-66 (Asger Nielsen/ WF, Johs. Dideriksen/ WF+NL, Bodil Kjær/ HB og nogle få andre kan historien :-). 
Bestyrelsen vil gerne samle foreningens historie - medlemmerne må meget gerne sende deres beretning til bestyrelsen! 

---

Rul ned og læs om vej-navnenes historie.

------------------

Om liv og adfærd på Klitten og i HGF

HGF håber at alle beboere og gæster tager hensyn til området og naboerne, bla.:

  • Adgang i Klitterne KUN på stierne, for at begrænse slid på marehalmen og undgå sandflugt.
  • Overholde fastgrænsen på 30 km, for at begrænse støj og støvgener fra grusvejene.

Se mere her: 201 Om området ved klitten og adfærd

------------------

1. GRUNDEJERFORENINGEN

Omfattede hele området - fra syd for Holmsborgvej til syd for Jens Jensens Vej - med adresserne:  

Holmsborgvej 9-65 og 2-84. P Snejkers Vej 2-20 og 3-63. Wolle Friks Vej 7-81 og 4-44. Nordlysvej 5-29 og 2-12. Jens Jensens Vej 21-67 og 20-64. Marehalmen 2. Ane Katrines Vej 3 og 2-4. 

Søndervig, 6950 Ringkøbing

I starten var der kun få medlemmer og nogle ejede flere tomme grunde, andre grunde var endnu ikke udstykket. 
I dag er der i alt 222 grundejer-medlemmer incl. de fleste grunde nord for Holmsborgvej, der tog mod tilbuddet for flere år siden om - også at være medlem. 

-------------------

2. VEJLAUGET

Blev oprettet med vejkendelsen i 1967 for hele området - incl. alle grundene nord for Holmsborgvejen.
Der blev betalt et tilslutningsgebyr for hver grund der var bebygget, og efterhånden når de blev udstykket og bebygget.
I dag er 228 grund-andele omfattet.  

-------------------

3. DRÆNLAUGET

For de lavest beliggende grunde - blev oprettet ved drænkendelsen i 1984.
Der blev betalt et tilslutningsgebyr for hver grund der var bebygget, og efterhånden når de blev udstykket og bebygget.
I dag er 144 grund-andele omfattet.

---------------------------------------

Grundejerforeningens Vejnavne - Lidt historie

Holmsborg Lejrcenter opført 1937, har givet navn til Holmsborgvejen, der er adgangsvejen til foreningens område.
Lejren ejes af KFUM og KFUK i distrikt Skjern.
Holmsborg ligger ca. 2,5 km syd for Søndervig, lige bag sidste klitrække.

http://holmsborglejrcenter.kfum-kfuk.dk - om lejren 

2017 er Jubilæumsår for Holmsborg:

80 år for opførelsen og 50 år for Bibelcamping i juli måned. 

Holmsborgbibelcamping.kfum-kfuk.dk jubilaeumsfejring

HGF ønsker Holmsborg hjertelig til lykke med de runde år :-) 

 

VEJ-NAVN  

Vejnavnenes historiske baggrund:

Holmsborgvej

Opkaldt efter Holmsborg-lejren, KFUM & KFUK

Pe' Snejkers Vej

Per Snedker (lokal udtale), tilknyttet udstykningen

Wolle Friks Vej

Ole Frik (lokal udtale), tilknyttet udstykningen

Nordlysvej

Del af Vestkyststien, vedligeh. af RKSK

Jens Jensens Vej

Jens Jensen, tilknyttet udstykningen

Marehalmen

(anden grundejerforening)

Ane Katrines Vej

Ane Katrine Frik, tilknyttet udstykningen

 

Medlems-mailadresse og Nyhedsbrev

Bestyrelsen sender fremover KUN forenings-informationer og nyheder pr. mail. 

Bestyrelsen beder derfor Grundejer-medlemmer om at tilmelde sig foreningens nyhedsbrev HURTIGST muligt, så medlemmerne modtager de vigtigste grundejerforenings-nyheder og -informationer løbende, efterhånden som de kommer til bestyrelsens kendskab, f.eks.: 

  • 2013-2014-2015 sagen om høj VINDMØLLEPARK kun 4 km fra vores strand! 
  • Kystsikring. 
  • Og meget andet ..... 

---------------------------------------

 
Der er ligeledes mulighed for at vedhæfte dokumenter til siden og der kan vises et ubegrænset antal billeder til. Billeder bliver i øvrigt automatisk tilpasset, så deres størrelse kommer til at passe med pladsen på hjemmesiden - der skal altså ikke bruges billedbehandlingsprogram eller lignende.

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk