112 Til Ejendomsmægler - Sælger & Køber

-------------------------- 
Foreningen har ingen lønnet administrator eller sekretær og bestyrelsen arbejder på frivillig bases.
Bestyrelsen opfordrer derfor Sælger til selv at hente – eller henvise Ejendomsmægleren til at hente – de relevante informationer og dokumenter u.b. på denne hjemmeside. 

---

HGF DOKUMENTER - undermenu:

 • GÆLDENDE VEDTÆGTER, VEJ-kendelse, DRÆN-kendelse og LOKALPLAN: 
 • 301 HGF-dokumenter GF-Vej-Dræn
 • Samt den enkelte ejendoms Tingbogsblad der kan hentes via: 
 • www.tinglysningsretten.dk/selvbetjening/attester/Pages/Tingbogen.aspx   
 • GENERALFORSAMLING - med de årlige info efter ’Årstal’: 
 • 303 Generalforsamlinger bilag efter afholdelse
 • INDKALDELSEN TIL GENERALFORSAMLING, den Ordinære (matrs-april) og evt. den Ekstraordinære.
 • Bemærk at info om Indkaldelsen kun mailes pr. oplyst og ajourført email-adresse til hovedejer/ administrator.
 • Hovedejers postadresse er iflg. BBR - RKSK-oplysninger ved årets start*.
 • SENESTE GODKENDTE REGNSKAB for det afsluttede kalenderår.
 • SENESTE GODKENDTE BUDGET med MEDLEMS-KONTINGENT, VEJ-BIDRAG og DRÆN-BIDRAG for kalenderåret, 
 • for indeværende og efterfølgende år (beløbsstørrelsen indberettes til RKSK året før opkrævningsår).
 • REFERAT AF SENEST AFHOLDTE ordinære GENERALFORSAMLING og evt. ekstraordinær generalforsamling. 
 • BESTYRELSENS BERETNING for det afsluttede år - siden sidst. 
 • PROJEKTER GODKENDTE.  

---

For Grundejer-medlemmer - med Adgangkode og Log ind findes:

 • GENERALFORSAMLING - med de årlige info efter ’Årstal’ INDEN div. godkendelser:
 • 503 Generalforsamling bilag inden afholdelse
 • SENESTE REGNSKAB for det afsluttede kalenderår - inden Generalforsamling (marts-april).
 • SENESTE BUDGET med MEDLEMS-KONTINGENT, VEJ-BIDRAG og DRÆN-BIDRAG for kalenderåret - inden Generalforsamling, 
 • for indeværende og efterfølgende år (beløbsstørrelsen indberettes til RKSK året før opkrævningsår). 
 • PROJEKTER og forslag dertil f.eks. større vejrenovering.  
 • SPØRGSMÅL - der ofte stilles ved salg - besvares hermed: 
 • Der betales IKKE INDSKUD til Grundejerforening, vej- og drænlaug ved alm. overdragelse at grund. 
 • Grunde har betalt/ betaler ved udstykning et indeksreguleret tilslutningsgebyr til hhv. VEJ- og DRÆNLAUG.   
 • MEDLEMSKONTINGENT fastsættes på generalforsamlingen, se beløbet under info for det aktuelle år. 
 • DRIFT og VEDLIGEHOLDELSE af Branddaskerkasser mv., VEJ- og DRÆN-anlæg samt PROJEKTER betales via de årlige indbetalinger.
 • RESTANCER er heldigvis sjældne og BETALING dokumenteres ved forevisning af sælgers egen kvittering fra RKSK-ejendomsskat.
 • Beløbene gælder for KALENDERÅRET (= Regnskabsåret). 
 • Beløbene for hver grund betales som en samlet TAKST for grundens tilsluttede enheder (hhv. GF+Vej+Dræn) via RKSK ejendomsskat af ejer og fordeles ved salg på refusionsopgørelsen (foreningen deler ikke beløbet op).  
 • ---

Ejeroplysninger:

*Post-adresser: Ejer- og adresseændringer modtager bestyrelsen fra RKSK ved årets start, oplysningerne er iflg. BBR-info (tinglysning) og kun disse anvendes til grundejerforeningens post-medlemskartotek. 

Evt. adresse-/ejer-ændringer inden primo februar, kan blive registreret, når ejer opdaterer sine grundejermedlems-informationer på denne hjemmeside ved at meddele ændringer på KONTAKT-formularen. 

Mail-adresser: Ejers mailadresser samles af bestyrelsen/ webmaster enten fra ejendomsmægler eller via kontaktformularen til bestyrelsen.

Medlemmer bedes selv ajourføre Profiloplysninger på web - eller meddele ændringer pr. mail. 
Mailadresser anvendes udelukkende til fremsendelse af informationer til HGF-medlemmerne.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

------------------------------

Billeder kan være fra boligsiden.dk. 

Ejendomsmæglerne har ofte gode billeder af såvel ejendom, faciliteter og bolig, som de som regel accepterer kan bruges her på hjemmesiden. 

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk