Naturpleje i sommerhusområder
Sommerhuse på Klitten - Hot or Not
Grundejerens forpligtelser i Sommerlandet
RKSK ESØ: Genbrugs-affald skal afleveres - tjek hvor ....
Beplantningen breder sig højt og lavt - alt ud over grundens skel og ved vej-hjørner skal fjernes
Rygestop for Brændeovne
Hunde-folder på dansk
Hunde-folder på tysk - deutsch

310 Ringkøbing-Skjern Kommune
Info og Kontakt

------------------------------------------------------------------- 

RKSK hjemmeside:  www.rksk.dk

Tilmeld dig kommunens Nyhedsbreve, så du er på forkant med deres planer: www.rksk.dk/abonner 

Vil du skrive eller ringe til forvaltningerne:

Teknik og Forsyning der ligger i Skjern har tlf. 99742424 og e-mailadr  teknik.forsyning@rksk.dk   

Miljø og Natur ligger i Ringkøbing tlf. 99742424 e-mailadr   miljø.natur@rksk.dk 

-----------------------------------------------------------------

På RKSK.dk er der oplysninger af stor interesse for vore medlemmer. Bl.a. om:

Naturpleje i sommerhusområder 2013 (8 sider) bevar og forbedre naturen: 
www.rksk.dk/naturpleje-7779.aspx 

Sommerhuse på Klitten 2011, inspirationskatalog (32 sider):
www.rksk.dk/Default.aspx?ID=13192

RKSK Grundejerens forpligtigelser i sommerlandet 2012 (40 sider):  
www.sebrochure.dk/ringkoebing-skjern_kommune_teknik_og_miljoe/webview/#/0/

Solcelleanlæg, retningslinier 2013 (se fil): www.rksk.dk/solcelleanl%C3%A6g-14565.aspx

Lokalplan 67 (gældende for vort område): www.rksk.dk/tidligere-holmsland-kommune-8178.aspx 

Volde/ Mileanlæg i sommerhusområder og materialer:

Enhver ændring af terrænet i form af volde skal godkendes af kommunen, og grundejerforeningen vil tilsikre kommunens tilsynspligt – så send en ansøgning til kommunen før du ændrer terrænet. Der er krav til materiale og jordvalg, idet kun materialer fra klitten må benyttes og beplantningen skal ske med marehalm. Dette er et krav - og det håndhæves af kommunen.

Bygningers udseende, farve og bestemmelser: 

Det er vigtigt at undersøge hvilke farver, der må bruges i vort sommerhusområde – inden man maler huset. Det kan blive dyrt, at vælge en forkert farve – for hvis man bruger en farve, der ikke må anvendes – skal huset males om. Dette er et krav - og det håndhæves af kommunen.

Indkørsler til de enkelte sommerhuse:

Der er i lokalplanen indføjet regler for anvendelse af materialer i volde og farver på husene, så disse passer ind i naturen i klitområdet. Det gælder naturligvis også for det grusmateriale, man bruger i indkørsler til sommerhusene.

-------------------------- 

Renovation - Genbrugspladser

Affald - Aske - Genbrug - Have og Grenaffald - Klip ved vej

Se ESØ: http://esoe.dk/forside.aspx

RKSK info om Afhentning, Aflevering, Genbrug og Haveaffald mm. for området (se filer) 

RKSK info om Renovationsaftale 2012 (se fil) 

-------------------------

Brandråd (se fil)

Hunde-luftning - folder på dansk og tysk:  

www.rksk.dk/hunde-7682.aspx

Ejendomsskat/ bidragstakster m.v. 

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk