2012 Vestkyststien - Vestkystruten - sydlige del af Nordlysvej, inden fjernelse af bomme.
2010 Bagges Dæmning - Sti-projekt 2015
2016 Bagges Dæmning og Broer - RKSK-foto

311 RKSK Høringer og Projekter

----------------------------

Tilmeld dig kommunens Nyhedsbreve, så du er på forkant med deres planer: www.rksk.dk/abonner

----------------------------- 

Bagges Dæmning og broer over Ringkøbing Fjord

2010: RKSK Projektbeskrivelse 2010 om gang- og cykelsti over Bagges Dæmning. 
Placering af bro på den eksist. Bagges Dæmning i nordenden af Ringkøbing Fjord.

2012: Støttebrev 2012 fra Holmsland Turistforening og de lokale fællesforeninger. 
Følges op i Sammenslutningen.

2014: I forbindelse med indkomne ideer til Havmølleparken (se Stat og Styrelser) er der kommet forslag om kabelføring via Bagges Dæmning.

2015: RKSK er påbegyndt bro-projektet.

2016: Bagges Dæmning og Broer indvies 

RKSK inviterer til indvielsen, se program: 
www.rksk.dk/nyheder/om-kommunen/marts/festdag-naar-broerne-over-bagges-daemning-indvies 

Indvielsen finder sted lørdag eftermiddag, den 26. marts, på P-pladsen ved Baggersvej 9B (en sidevej til rute 15, på nordsiden af fjorden) fra kl. 13.00 til 17.00.
 
Man kan tage på en tur selv fra vest til øst:
Den nærmeste adgang fra vores område til stien er fra Holmsland Klitvej via den nye overgang, der er placeret mellem Holmsborgvejen og Jakob Bondes Vej. 
Venlig hilsen - bestyrelsen/ webmaster
--------------------
Bebyggelses-procent øges? Kloakering? Vejslid! Naturslid!
2015: Forslag til ændring af bebyggelses procent i sommerhusområderne i RKSK
 
Til grundejerne i sommerhusområderne fra SU:
I forbindelse med et forslag fra en række sommerhusudlejningsselskaber på Klitten har Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at arbejde videre med ønskerne til ændring af bebyggelses procent. Til trods for at administrationen har givet udtryk for bekymring.
En ny bebyggelses procent vil give mulighed for sommerhuse på 185 m2 på en 1200m2 grund.
Udlejningsfirmaerne(!) vil gerne have mulighed for huse til 2 familier.
Dette vil medføre øget slid på veje - klitter – natur og på sigt nødvendiggøre en kloakering med en omkostning på 50.000 til grundejerne.
Det vil ændre områdernes status fra sommerhusområder til erhvervsområder, og vil det så også være et område for almindeligt ferierende sommerhusejere?
I første omgang vil det kunne lade sig gøre i ikke lokalplanlagte områder.

Vi har fra SU forespurgt de enkelte grundejerforeninger om deres synspunkter, og svarerne er indehold i vedhæftede fil. Udertegnede har givet HGF's meninger tilkende, som jeg håber I kan bakke op - ellers hører jeg gerne jeres kommentarer.

Vh/Geert - se mere her: www.sam-grund-holmsland.dk
-----------------

Vestkyststien - Lokalplan 32, 1989 og Vestkyst-rute Rapport 2012

1989: Som udgangspunkt er Vestkyststien udlagt i en del af vort område beskrevet i lokalplan 32 (og en tilsvarende syd for Hvide Sande).
Stien er iflg. lokalplan 32 udlagt i 2,5 m's bredde i terræn eller sammenfaldende som en del af private fællesveje med en vedligeholdelse uden udgift for grundejere. Knallertkørsel og ridning med heste er ikke tilladt – og skiltet med påbudsskilte.

2012: Iflg. den tyske redegørelse vil man stort set gerne have fjernet alle chikaner – dette mener Sammenslutningen ikke er i vor interesse af hensyn til trafiksikkerhed – børns leg på stien m.m. – men mange steder kunne den gøres mere smidig ved fast at åbne den ene låge. Det største problem er manglende beskæring af bevoksning – manglende vedligehold af private fællesveje (forkert belægning m.m.)
Stien bør ikke åbnes så meget at der pludselig bliver adgang for biler, crossere m.m. – og hastigheden skal stadig være så lav at alle kan færdes uden problemer – det er ikke en Tour de France rute.
Der er et stigende problem med folk der cykler med løsgående hunde.
Følges op i Sammenslutningen.
 
2014: RKSK er gået i gang med at fjerne bomme vinter/forår 2014 og er i maj 2014 nået vores område.
Formanden har efter henvendelse til RKSK om de problemer åbningen af Vestkyststien giver for foreningens medlemmer, modtaget RKSK-Notat fra kontaktperson Ole Zilstorff Dalgaard, se fil:
Opgradering rev. 2 af 02.06.2014.
Al henvendelse om Vestkyststien bedes sendt skriftligt pr. mail til RKSK-kontakt og meget gerne c.c. til HGF-formand, så foreningen evt. kan samle op på henvendelserne og problemerne.

------------------------

Fun Bike bane til ATV køretøjer - Nabohøring 2013

Placering på Holmsland Klitvej ved fiskesø overfor Holmsborgvejen. 
Vi har i Holmsborgvejens Grundejerforening med stor undren konstateret, at kommunen har meddelt tilladelse til etablering af en Fun Bike Bane ved Holmsland Klitvej. Dette er sket, uden grundejerforeningen er blevet informeret, dog fremgår det af tilladelsen at de direkte berørte lodsejere er blevet orienteret om det ansøgte projekt (20130020075A) via en naboorientering.
RKSK vil udfærdige en midlertidig lokalplan, der giver tilladelse i 3 år.
Følges op i Sammenslutningen.

--------------------

Søndervig Heste - Lokalplan 2013

Placering ved krydset i Søndervig.
FU/HGF har afgivet bemærkninger til et debatoplæg med henblik på udarbejdelse af en lokalplan, der giver mulighed for udvidelse af Søndervig Heste - et fritidsprojekt med ridning, skydning, cafevirksomhed mv. ved krydset i Søndervig.
FU har i den forbindelse påpeget den forøgede påvirkning af trafikken i Søndervigkrydset, der i forvejen er stærkt belastet, og at man med fordel kunne flytte virksomheden længere ind mod Ringkøbing med adgang fra Søndervig Landevej.
Følges op i Sammenslutningen.
-----------------------

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk