Holmsborg Lejrcenter opført 1937 - 2017 er jubilæumsår - TIL LYKKE :-)
Bestyrelsen 2017 Organisationsplan
Bestyrelsen 2013 og 2016: De nåede ikke at blive fotograferet samlet på Branddaskerkasse model 2013, men se under KONTAKT bestyrelsen
Bestyrelsen 2001 og mange år før: Kass. Svend, FM Asger og Sekr. Geert på Branddaskerkasse model 2001

303 Generalforsamling for året 

Indkaldelse samt Afholdt og Godkendt

----------------------------

På denne side finder du Indkaldelse og filer som er brugt i forbindelse med afholdte generalforsamlinger.
--------------------------

STANDARD-DAGSORDEN i flg. HGF Vedtægterne rev. 2017 - § 8, stk. 6
Afholdes mellem 15. marts og 15. maj (f.eks. i forb. med påsken)
 1.  Velkomst ved formanden. 
 2.  Valg af dirigent. Forslag?
 3.  Præsentation af deltagerne med navn og grund (tydeligt, til referat og stemmeoptælling)
  ...  Grundejerliste (RKSK-info) med navn og adr. KUN på lukket Medlems-web (Nabohjælp). 
 4.  Valg af 2 stemmeoptællere. Forslag?
 5.  Formandens beretning. 
  ------  Pause?  -----
 6.  Fremlæggelse af Regnskaber for Grundejerforeningen, Vejfonden og Drænfonden.
  ...  Regnskaberne for det afsluttede kalenderår (se medlems-web inden).
 7.  Indkomne forslag – fra medlemmer og bestyrelsen (se medlems-web inden).
  ...  Forslag til generalforsamlingen, modtaget pr. mail til bestyrelses-mail senest 15. januar.
 8.  Fremlæggelse af budgetter og vedtagelse af kontingent til Grundejerforeningen,
  ...  samt orientering om bidrag til Vejlaug og Drænlaug (se medlems-web inden). 
 9.  Valg af bestyrelsesmedlem for 3 år ad gangen - Forskudt og 1-2 suppleanter for 1 år.  
 10.  Valg af revisor. Extern lokalt fa.
 11.  Eventuelt. 

--- 

Venlig hilsen og vel mødt - p.b.v. Formanden 

------------

NB: INDKALDELSEN bliver KUN adviseret på hjemmesiden, Menu 303 - 3 uger før afholdelsen - samt MAILET til HGF-medlemmer pr. oplyst e-mail-adresse - fra og med 2018.

Ændring af E-mail adressen kan oplyses via KONTAKT-formularen med: Navn, Fritidsgrundadr., Email (x2) og Mobilnr (x2). 

---

Bilag til Generalforsamlings Indkaldelsen - Lægges på Medlems-web 1-3 uger før - HUSK at PRINTE og MEDBRINGE. 

Bilags-filer ligger nederst på siderne, kronologisk efter årstal: åååå

Bilag godkendt på generalforsamling - Lægges på hjemmesiden Menu 303. 

Referat af Generalforsamling - Lægges på hjemmesiden efter bestyrelsens og dirigentens godkendelse, senest 1. august. 

Baggrund for GF-Vej-Dræn, se: 301-hgf-dokumenter-gf-vej-draen 

Drift & Vedl. GF-Vej-Dræn, se: 302-faelles-drift-vedl-med-Aars-beloeb 

Bestyrelsens konstituering kan ses kort efter det første bestyrelsesmøde: 380 Kontakt til bestyrelsen

Årets Grundejer-liste med navne, se: 502 Nabohjælp på Lukket Medlems-web.

----------

'For Grundejer-medlemmer'  er lukket Medlems-web.

Brug oplyst Adgangskode for at Logge ind (som Beboer) og se indhold i menuerne.
Adgangskoden er oplyst pr. mail ved fremsendelse af årets Indkaldelse eller kan rekvireres af HGF-medlemmer ved at udfylde og oplyse medlemsdata på: 380 Kontakt-formularen.

-------------------------

2018: INDKALDELSE TIL HGF-GENERALFORSAMLING - Ordinær - via hjemmeside og pr. mail

Mødetid: Lørdag, den 12. maj 2018 - kl. 14:00 

Mødested: Holmsland Idræts & Kulturcenter, 
Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing

Dagsorden i flg. HGF Vedtægter - rev. udg. 2017

Indkaldelsen og efterfølgende de godkendte bilag, se filer nedenfor efter årstal.

KORT REF.:  27 stemmeberettiget fremmødt.

Beretning: Chikaner WF, nogle frostsprængt, huller bores i bunden. Beskæring skal foretages af grundejer ved veje. Beplantning fjernes af grundejer ved drænrør (ellers kloakering!). Opgang C084: Klitten er blevet lav. Sammenslutning: Flemming er blevet revisor. Møder om Kysten, Kystnære Vindmøller og Vejudvidelse ved Søndervig. Vær forsigtig med åbenild og varm aske. 

Bestyrelsesforslag: Rettelser i vedtægterne. 

Regnskaber og Budgetter godkendt.

Valg til bestyrelsen, personer efter generalforsamling, se: Kontakt 

Indtagelse af let traktement til medlems-summen.

---

Indkaldelsen 2018 er mailet til ALLE de HGF-medlemmer, der HAR oplyst deres korrekte *E-MAIL-ADRESSE, pt. 164 HGF-medlemmer ud af 226 grunde. 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Den samlede HGF-bestyrelse 2017-2018:
Formand Johannes Dideriksen/ NL-10+WF-20 
Næstformand Knud Erik Petersen/ NL-12 
Kasserer Flemming Jørgensen/ WF-34 
Sekretær Karin Olesen/ NL-11 
Bestyrelsesmedlem Niels Chr. Oehlenschlæger/ HB-65 (Holmsborg Lejrcenter)
1. suppl. Jacob Appel Laursen/ JJ-50 
2. suppl. Henning Højvang/ NL-09

Webmaster Susan Baerens (før JJ-31)

-------------------------

2017: INDKALDELSE TIL HGF-GENERALFORSAMLING - Ordinær

1 side postafsendt d. 15.05.2017 (uge 20) til alle 226 HGF-medlemmer (HGF-udgift ca. kr. 5.000,-) fordi der stadig mangler 70 medlemmer - der ikke havde oplyst deres e-mail :-( 

------

Mødetid: Lørdag, den 17. juni 2017 - kl. 14:00 

Mødested: Holmsland Idræts & Kulturcenter,
Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing

Traktement: 
Franskbrød med pålæg samt øl og vand (fra start) 
Efterfølgende kaffe/ the med kage (i pausen).

------

DAGSORDEN 2017 - i flg. Vedtægt 2012

1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent. Forslag:
3. Præsentation af deltagere med navn og grund
    Grundejerliste 2017** KUN på Medlems-web (Nabohjælp).
4. Valg af 2 stemmeoptællere. Forslag:
5. Formandens beretning om foreningens forhold og virksomhed.
... Bestyrelsens arbejde/opgaver i perioden 2016-2017.
... Grundejerforeningen og dens bestyrelse fremadrettet.
------- Pause -------
6. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for de 3 enheder, se fil:
... Grundejerforeningen, Vejfonden, Drænfonden.
7. Indkomne forslag** fra medlemmer (3 stk) - og fra bestyrelsen (1 stk Vedtægter). Se filer.
8. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent til Grundejerforeningen**
... samt orientering om bidrag til Vejlaug og Drænlaug, se fil.
9. Valg til bestyrelse – Pt. består den af 3 valgte medlemmer, der alle blev valgt ind sidste år for en 3-årig periode.
... Bestyrelsen vil gerne suppleres med yderligere et medlem.
... Desuden ville det være ønskeligt med 1-2 suppleanter.
... Webmaster Susan Baerens fortsætter endnu en periode.
10. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af VL Revision, Ringkøbing.
11. Eventuelt.

Venlig hilsen og vel mødt i Kloster - på bestyrelsens vegne 

Johannes Dideriksen, formand

------

NB!! Alle medlemmer der ikke allerede har oplyst (ajourført) deres E-mail adresse, bedes gøre dette hurtigst muligt.

I hht Vedtægtsændring 2017 informeres KUN på hjemmesiden og til HGF-medlemmers oplyste email-adresse fremover.

E-mail adresse kan oplyses via KONTAKT-formularen: 380 Kontakt til bestyrelsen

**BILAG: Lægges på Medlems-web hurtigst muligt, helst 3 uger før generalforsamlingen. Div. bilag kan ses og hentes af medlemmer (brug Adgangskode oplyst på brev 2017 hhv. mail).

------

Den samlede HGF-bestyrelse 2016-2017:

Formand Johannes Dideriksen/ NL-10+WF-20
Kasserer Flemming Jørgensen/ WF-34
Sekretær Knud Erik Petersen/ NL-12 
Bestyrelsesmedlem Niels Chr. Oehlenschlæger/ HB-65 (Holmsborg Lejrcenter)

(Webmaster Susan Baerens/ JJ-31)

-------------------------

KORT REFERAT-RESUME for 2017:

ad 1) Velkomst (Indkaldelse med Dagsorden er postudsendt for sidste gang og mailet).

ad 2) Kristian Ahle, blev valgt.

ad 3) ca. 39 stemmeberettiget incl. fuldmagter samt ledsagere deltog.

ad 4) Geert/ HB-19 + Randi/ JJ-42 valgt

ad 5) Beretning (med præsentations-dias), blev godkendt.

ad 6) Regnskaber fremlagt af kasserer, blev godkendt.

ad 7) Forslag:
7.1  Bestyrelsesforslag med vedtægtsændringer for 10 punkter, blev gennemgået og godkendt, se Vedtægt rev. 2017.
7.2  Medlemsforslag 3 stk. modtaget i hht. fristen 1.maj 2017: 2 forslag trukket, 1 blev nedstemt.

ad 8) Budgetter vedtaget med udgift til lokalt Bogholderfa. og chikaner på WF-vej (pris-overslag).
...  Kontingent for HGF-medlemmer kr. 200,-. Vejbidrag for alle kr. 700,-. Drænbidrag for 144 kr. 250,-. Beløb er uændret.

ad 9) De 3 valgte Bestyrelsesmedlemmer fortsætter med en rotation.
...  Karin Olesen / NL-11 opstillede som Best-medlem, blev valgt.
...  Jacob Laursen/ JJ-50 og Henning Højvang / NL-09 opstillede som suppl., blev valgt.

De konstituerer sig, følg med på: 380 KONTAKT.

Bestyrelsens Organisationsplan og Ressort, se fil.

ad 10) VL-revision (lokalt firma) blev valgt.

ad 11) Eventuelt: 

Beskæring af planter ved veje for egen regning.
Fældning af planter og fjerning af rødder over drænrør og ved brønde (se drænkort), ellers kommunal KLOAKERING i området! 

-------------------------

2016: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING - Ordinær

2 sider - bemærk adgangskoden - postfremsendt 3 uger før (ca. uge 21) til 226 medlemmer - fordi der manglede 90 medlemmer - der ikke havde oplyst deres e-mail :-(

----- 

Mødetid: Lørdag, den 18. juni 2016 - kl. 15:00
Mødested: Holmsland Idræts- & Kulturcenter

Traktement: Let

-----

DAGSORDEN 2016 - i flg. Vedtægt 2012 

1.  Velkomst ved formanden.
2.  Valg af dirigent. Forslag:
3.  Præsentation af deltagere med navn og grund – Grundejerliste 2016, på Medlems-web.
4.  Valg af 2 stemmeoptællere. Forslag:
5.  Formandens beretning om foreningens forhold og virksomhed - samt Refleksioner (udsendt).
5.1 Bestyrelsens opgaver for perioden 2015-2016
5.2 Grundejerforeningens og Bestyrelsens fremtid
....  (Webportal og e-mailadresser – Læs om: Info, Status, Tilbud og Tip
-------- Pause ------
6.  Fremlæggelse af reviderede regnskaber for de 3 enheder:
...  Grundejerforeningen, Vejfonden, Drænfonden - hent på lukket Medlems-web
...  Spørgsmål om Regnskaber og Budgetter pr. MAIL til kassereren Svend Melsen Pedersen, svmelsen@post.tele.dk - mindst 8 dage før generalforsamlingen for korrekt besvarelse.
7.  Indkomne forslag - fra medlemmer - og bestyrelsen. Se på Medlems-web og her.
8.  Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent til Grundejerforeningen og orientering om bidrag til Vejlaug samt Drænlaug – hent på lukket Medlems-web.
9.  Valg af bestyrelse – der pt. består af 3 valgte medlemmer:
...  Formand Geert S. Andersen / HB-19, fratræder og ønsker ikke genvalg.
...  Kasserer Svend Melsen / JJ-31, fratræder pga. sygdom (genvalg ej mulig).
...  Sekretær Steen S. Jørgensen / WF-07, fratræder og ønsker ikke genvalg.
...  Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter ønskes.
...  Webmaster Susan Baerens / JJ-31 (kasserers kone).
10. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af SKM Data og Revisionsservice, Holstebro.
11. Eventuelt.  

Venlig hilsen og vel mødt i Kloster - på bestyrelsens vegne
Geert S. Andersen, formand  

Pr. post 2016: Indkaldelsen 2 sider samt Formandens refleksioner 2 sider.
Sendt til alle, da 90 medlemmer endnu ikke har oplyst e-mail !!
Medlems-web:
...  Regnskaber 2015, Budget 2016 og Budget 2017, Skriftlig beretning 2015-2016.
...  Grundejerliste for HGF-området med ejernavn iflg. oplysninger fra RKSK april-maj 2016.  

------

Drift og Varetagelse af Opgaverne

Gennem mange år er der efterlyst Kandidater til Bestyrelses-poster for generationsskifte!

Bestyrelsen 2015-2016 - bestående af KUN 3 valgte medlemmer - fratræder alle i 2016.

- Formand fratræder og ønsker ikke genvalg pga. helbredet.

- Kasserer fratræder før tid pga. sygdom og planlagt hussalg.
- Bogføringsopgaven afgives i 2016 til extern bogføringsfirma i flg. Generalforsamlingsbeslutning 2015.

- Sekretær fratræder og ønsker ikke genvalg.

- Bestyrelsesmedlemmer 1-2 ekstra?

- Suppleanter 1-2?

- Revisor. Extern?

- Webmaster.

------ 

Den samlede Bestyrelse 2015-2016: 

Formand Geert S. Andersen/ HB-19 (Sekretær i mange år og formand siden 2013) 
Kasserer Svend Melsen Pedersen/ JJ-31 (kasserer siden 1978)
Sekretær Steen S. Jørgensen/ WF-07 (sekretær siden 2012) 
Bestyrelsesmedlem Niels Chr. Oehlenschlæger/ HB-65 (udpeget af Holmsborg Lejrcenter) 

(Webmaster Susan Baerens/ JJ-31)

------ 

KORT REFERAT-RESUME for 2016:

ad 1) Velkomst (Indkaldelse med Dagsorden og Refleksioner er udsendt).

ad 2) Jarl Dencker/ HB-29 valgt.

ad 3) ca. 38 stemmeberettiget incl. fuldmagter samt ledsagere deltog.

ad 4) Torben/ WF-31 + Kirsten/ HB-64.

ad 5) Beretning*, blev godkendt.
     5.1 Bestyrelsens opgaver for perioden (se FM-reflektioner, er udsendt).
     5.2 Grundejerforeningens fremtid (se FM-reflektioner om Fakta og Baggrund, er udsendt).

ad 6) Regnskab* fremlagt af Niels Chr. pga af kasserers sygefravær, blev godkendt.

ad 7) Ingen forslag modtaget, se**

ad 8) Budgetter* vedtaget med udgift til lokalt Bogholderfa. og chikaner (pris-overslag).

ad 9) Efter en summepause stillede 3 medlemmer op og blev valgt med applaus.
          De har efterfølgende d. 06.07.2016 konstitueret sig.

ad 10) VL-revision (lokalt firma) blev valgt. 

ad 11) Eventuelt. 

    Tak fra medlemmerne til den afgående bestyrelse og for indsatsen vedr. de Kystnære Havvindmøller Vesterhav Syd. 

**SSJ orienterede om sine synspunkter for Foreningen, Vej og Dræn, se FM reflektioner om samme og Ref. Allonge.

------------

ad. Skriftligt Referat 2016 - Forsinkelse - pga. nedenstående:

"Vedtægterne 2013, § 8, stk. 5:
Referat fra generalforsamlingen skrives af sekretæren (eller dennes stedfortræder). Efter bestyrelsens og dirigentens godkendelse offentliggøres referatet - inden uge 42 - på foreningens hjemmeside til medlemmernes brug."  

------

Ref. 2016 udg. 1: Sekretær Steen Jørgensens udgave underskrevet af dirigent Jarl Dencker (JD) og Steen Jørgensen (SSJ).

Dette referat blev underskrevet af SSJ og JD og mailet til den nye formand Johs. Dideriksen, inden godkendelse fra resten af bestyrelsen. 

------

Ref. 2016 udg. 2: Flertalsgodkendt. Bestyrelsen 2015-2016 kunne IKKE godkende Ref. udg.1 og den nye formand 2016-2017 forsøgte at mægle ved at formulere punkterne i Ref.udg.2. Allonge blev udfærdiget med SSJs synspunkter (emner i bestyrelselsesåret 2015-2016 samt kommentar til ref. udg. 2). 

SSJ og JD kunne IKKE tiltræde Ref. udg.2 og Allonge, og deres navnefelter er derfor IKKE udfyldt/signeret og dirigentens navn ER STREGET UD på første side. 

-------

Begge Referater 2016 og Allonge 2016 er lagt på webportalen, og begge synspunkter er hermed fremført. 

NB: Af sikkerhedsmæssige grunde er den manuelle signatur ikke vist på Ref. udg. 2 og Allonge, men filer med de nævnte signaturer kan rekvireres af medlemmerne via Kontakt-formular.   

--------------------------

UDDYBNING AF DAGSORDEN og fil-placeringer

ad.-) HGF Vedtægter 2012 (rev. 2017*) kan ses på den åbne web-del. 

ad. -) INDKALDELSE til generalforsamling for indeværende år.

*§ 8.2: Generalforsamling afholdes årligt mellem 15. marts og 15. maj og varsles min. 3 uger før, på Holmsborgvejens Grundejerforenings hjemmeside, med dagsorden.

ad. -) GRUNDEJERLISTE for indeværende år - lægges KUN på lukket Medlems-Web (Nabohjælp). 

ad.5) FORMANDENS BERETNING om foreningens forhold og virksomhed for perioden siden sidste generalforsamling v/ Formanden. 

ad .7) FORSLAG fra medlemmer og bestyrelsen.
*§ 8.7: Medlemmer der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen skal indsende disse til Grundejerforeningens email (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), der videresender forslagene til bestyrelsen, senest d. 15. januar, forud for generalforsamlingens afholdelse. 

- Medlemmers evt. forslag. Forslag er på dagsorden eller som selvstændigt bilag. 

- Bestyrelsens evt. forslag. Forslag er på dagsorden eller som selvstændigt bilag. 

ad.6) REGNSKAB for det afsluttede kalenderår før, for de 3 enheder: GF - Vej - Dræn. 

ad.8) BUDGET for dette kalenderår samt BUDGET for efterfølgende kalenderår - med bestyrelsens GF-kontingent-forslag og fastsættelse af Vej- og Dræn-bidrag for året efter.

Budget for det indeværende og det efterfølgende år, beløbene gælder for KALENDERÅRET (= Regnskabsåret).
Den vedtagne beløbsstørrelse indberettes til RKSK for opkrævning det efterfølgende år, med de relevante takstkoder.
Beløbene for hver grund betales som en samlet takst via RKSK af ejer og fordeles ved salg på refusionsopgørelsen (foreningen deler ikke beløbet op).

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at der kan være en del spørgsmål fra foreningens medlemmer til både Regnskab og Budget. Det er bestyrelsens ønske, at alle spørgsmål besvares så præcist som muligt på generalforsamlingen. Derfor opfordrer bestyrelsen foreningens medlemmer til at indsende spørgsmål til netop Regnskab og Budget så betids, at de er foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På den måde får bogholder og kassereren mulighed for at forberede svaret og finde nødvendig dokumentation m.v. frem, så det kan fremlægges på generalforsamlingen.  Spørgsmål fremsendes pr. mail til: bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk 

ad.-) REFERAT fra generalforsamlingen.
*§ 8.5: Referat fra generalforsamlingen skrives af sekretæren (eller dennes stedfortræder). Efter bestyrelsens og dirigentens godkendelse offentliggøres referatet senest d. 1. august - på foreningens hjemmeside til medlemmernes brug. 

------------------------

NOTE FOR FREMSENDELSE AF MATERIALET TIL MEDLEMMERNE
NB: Fra år 2018 fremsendes Indkaldelsen til genalforsamlingen KUN pr. oplyst email.
NB: Fra år 2015 fremsendes KUN Indkaldelsen til generalforsamlingen pr. post.
NB: Fra år 2018 fremsendes KUN info om generalforsamlingen (mv) pr. oplyst hhv. ajourført e-mail-adresse for HGF-medlem.

Bilagsfilerne: Beretning, Regnskab og Budget samt Grundejerlisten lægges på hjemmesidens medlems-web. Bilags-filerne hentes af hvert medlem inden generalforsamlingen på den lukkede Medlems-web, under "For Grundejer-medlemmer" (Beboer) - med den oplyste Adgangskode.

Efter generalforsamlingen lægges de godkendte filer: Beretning, Regnskab og Budget samt det efterfølgende Referat på hjemmesiden (også til brug ved ejendomshandler). 

Bestyrelsen orienterer medlemmerne nemt og hurtigt om bilags-filer og det, der sker i og for området pr. mail.

Filerne vedhæftes ikke, da filerne kan fylde jeres mailboks, men bliver lagt på hjemmesiden og kan hentes derfra.
-----------------------

Dokumenterne i arkivet er tilgængelige døgnet rundt, de er sorteret efter årstal.

Dokumenterne ligger som pdf og læses ved brug af Adobe Reader.

Filer Navngives helst: åååå-mm-dd_Emne_INI 

(kort tekst, uden æøå eller mellemrum).
Ved at skrive år, måned, dato før filnavnet sorteres filerne bedst. 

----------------------

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk