2015 Havudsigt fra klittop ved strandstien ad Jens Jensens Vej

111 OM GRUNDEJERFORENINGEN

Introduktion og Velkommen til Holmsborgvejens G/F

----------------------

Holmsborgvejens Grundejerforening håber at I og jeres gæster er - og bliver ved med at være - glade for at opholde jer her i vores dejlige naturområde ved Vestkysten. 

Bestyrelsen har på denne hjemmeside samlet informationer til alle 221 medlemmer, der bor rundt om i hele landet.

Medlemmernes postadresser bliver kun ajourført hvert forår via BBR-oplysninger fra kommunen. Det er for omfattende og dyrt at fremsende løbende informationer til så mange medlemmer. Bestyrelsen bruger istedet denne hjemmesides mulighed for at fremsende 'Nyhedsbreve' til medlemmerne.

Derfor er det vigtigt at alle medlemmer - enten selv eller ejendomsmægler - oplyser medlems email-adresse og gerne mobilnummer mv. via formularen på 'Kontakt'. Webmaster tilmelder derefter grundejermedlem til Nyhedsbreve. 

----------------------

Informationer findes på hjemmesiden opdelt efter emner, bl.a.:

1. FORENINGEN

Foreningen står for medlemsadministration, regnskab, information/ hjemmeside og branddaskerkasser. Udgifter er fælles.

2. VEJLAUG samt HASTIGHED 

På vore interne veje bedes hastigheden holdes lav, max. 30 km/timen (gerne lavere) så det ikke larmer ved kørsel og giver støvgener ind på grundene fra grusvejene. 

Holmsborgvejen er blevet asfalteret i 2011, og resten er grusveje. Vedligeholdelsesudgift er fælles, se Vejkendelsen.  

Ved byggeri er det grundejerens ansvar at retablere evt. skader på vejen. 

Langs vore veje og vejhjørner skal beplantning skæres tilbage til skel og sikre gode oversigtsforhold, se kommunens anvisning.

Grøfter og vejkanter skal holdes oprenset for at sikre afvanding fra vejene, så de ikke ødelægges af vand og frost.

3. DRÆNLAUG

Området fra Holmsland Klitvej og til klitfoden er drænet i 1984. Det er grundejernes EGET ansvar at friholde drænledningerne for planter og planterødder. Hvis Drænanlægget ikke virker bliver der krav om kommunal KLOAKERING! 

Vedligeholdelse af drænanlægget er fælles, se Drænkendelsen og Kort.   

4. OMRÅDET, GRUNDAREAL OG BYGNINGER 

Anvisninger og inspiration for området, der anbefales, så det kan bevare sit særpræg og være attraktivet for os og gæsterne:

Lokalplanen og kommunens informationer fortæller om retningslinier for byggeri, volde og meget mere.
Sommerhuse på Klitten - Inspiration til bevaring og forbedring. 
Naturpleje i Sommerhusområder.

Ringkøbing-Skjern kommune (RKSK) og statens tiltag for vort eget område samt omegnen.

---------------------

Vi ønsker alle et godt ophold mellem Fjord og Hav - og velmødt til årets generalforsamling, der foregår en lørdag eftermiddag i starten af skolesommerferien. 

Mange Vestkyst-hilsner Bestyrelsen 

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk