306 Fritidshusejernes Landsforening

--------------------------------

HGF har udmeldt sig pr. 2018.

Holmsborgvejens Grundejerforening har gennem flere år været medlem af Fritidshusejernes Landsforening (FL), vi har medlems nr. 760 05. 

Fritidshusejernes Landsforenings virke er at følge den generelle udvikling omkring forhold, som både direkte og indirekte vedrører sommerhusejere, og kan tilbyde støtte og opbakning til opgaver af fælles interesse for medlemmerne.

Se: www.mitfritidshus.dk/om-landsforeningen/virke

Landsforeningen er høringsberettiget, hvilket betyder, at den har medindflydelse på beslutninger, der træffes i Miljøministeriet
(Skov- og Naturstyrelsen) og Kystdirektoratet.

Landsforeningen er høringsberettiget i ansøgninger til kommuner om bade- og bådebroer.

Landsforeningen er medlem af Forbrugerrådet, har faste pladser i Byggeriets Ankenævn, Håndværkets Ankenævn,
Ankenævn for tekniske Installationer og Patientklagenævnet.

Landsforeningens medlemsforeninger varetager primært selv lokale interesser,
men Landsforeningen kan på skriftlig anmodning yde assistance.

Landsforeningen har tilknyttet tre advokater, bosiddende henholdsvis i Jylland, på Fyn og Sjælland, hvilket betyder at Landsforeningen kan tilbyde det, der svarer til den almindelige retshjælp, hvor vejledning af juridisk karakter er uden vederlag.

Landsforeningens hovedbestyrelse består af medlemmer fra medlemsforeningerne,;
valgt på den ordinære årlige generalforsamling for to år, ligeligt fordelt fra hele landet.

--------------------

Emner gennem årene f.eks.:

  • Brevkasseanlæg i sommerhusområder
  • Kloakering i sommerhusområder
  • Fællesgodefinanseringen af turistinfrastruktur, som nu er droppet. 
  • Forsikringspakke for bestyrelser mv., se: www.mitfritidshus.dk/medlemsforsikring

----------------------------------

Medlemmerne kan se landsforeningens blad og nyheder på:

www.mitfritidshus.dk  

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk