300 Nyheder kort - VIGTIGE

--------------
Webportalen er opdateret til skærmformat på tablets og smartphones forår 2017.
Menu på smalle formater: Åbnes på ikonet med de 3 vandrette streger.
---
HGF-medlemmer informeres KUN via hjemmesiden om Generalforsamling og andet nyt. Der fremsendes IKKE fod-post - KUN Nyhedsmails. Dette kræver dog at HGF-medlem har oplyst sin email-adresse med data, dette kan gøres via KONTAKT-formularen
-------------
De fleste menuer samt 'For alle - Info' - er ÅBEN for alle interesserede :-)
Rul ned og se forskelligt kort nyt herunder og klik videre til menuerne:

-------------

309 Sikkerhedsråd og Uheld - til Lands og til Vands

-------------

330 Forsyninger - Generalforsamling, Forbrugervalg

Vandværket, RS-forsyning (Vand og Kloak), RAH-Elnet

--------------

Indkaldelse til årets Generalforsamling

I flg. HGF Vedtægter rev. 2017 § 8, stk.2:

------

-------------- 

312 Kystnær Havvindmøllepark Syd - Langs Holmsland Klit

313 Værditab HAVVINDMØLLER 2016

STØT KAMPEN MOD DE - ALT FOR - KYSTNÆRE HAVVINDMØLLER

Det er både DIN egen og DIT sommerhus' fremtid det handler om:

Vil du gerne have kystnære havmøller i Vesterhavet kun 4-8 km fra Holmslands Klit – som beskrevet i Vesterhav Syd projektet?

Eller ser du hellere disse vindmøller placeret i eksisterende vindmølleparker 30-50 km ude og dermed bevare vor enestående natur på Holmslands Klit?

2017: Protestér ved at alle i husstanden og familie og venner skriver under: 

http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/

2017 Ny lov vedtaget: www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/saml-50000-underskrifter-og-bestem-hvad-folketinget-skal-diskutere-preben 

----------------

FØLG SAGEN PÅ DE DIGITALE og TRYKTE MEDIER og skriv SELV kommentarer og læserbrev mm.

FØLG SAGEN og Udbred kendskabet om den til andre: 

--------------

2017-10-21: Generalforsamling i STOP Vesterhav SYD (SVS)

Lørdag d. 21.10.2017 kl 10 i Holmsland Kultur Center

Tilmelding til formand Preben Greibe: greibe@mail.tele.dk

Kontingentet for 2017 kr. 100,- skal indbetales.

------------------

1) SVS-Foreningens hjemmeside:  www.stopvesterhavsyd.dk 

Se og læs nyt til og fra myndighederne.

Kommenter indlæg og STØT med underskrift og medlemsskab samt evt. donation.

Begrundelse, forklaringer og sagen (udbud til april 2016) Div. indlæg fra ind- og udland. 

2) SVS-Foreningens Facebook-profil:  www.facebook.com/stopvesterhavsyd  

Se og læs nyt samt STØT med Like, skriv Kommentar og Del opslag på din egen facebook-profilside med Venner/ Offentligt, så flere kan få kendskab til planerne for naturen på Vestkysten - og især for turistmålet Holmsland Klit!

3) TV2 Nyheder:   www.tvmidtvest.dk/  + søg efter emnet + facebook.

4) DR TV:   www.dr.dk/  + søg efter emnet.

5) Ugeavisen Ringkøbing: http://ugeavisen.dk/ugeavisenringkoebing

   Tilmeld jer Nyhedsbrev. Se annoncen i udgaven: 28.12.2016

6) Ringkøbing- Skjern Dagblad:  dagbladetringskjern.dk/   + søg efter emnet + facebook. 

   NYT 2016: TILMELD jer Ringkøbing-Skjern Panelet og giv jeres mening til kende:  

www.xn--ringkbing-skjernpanelet-pmc.dk/

Se 22-01-2016 Læserpanelets besvarelser om Havvindmøller:  

dagbladetringskjern.dk/ringkoebing/laeserne-bakker-op-om-moeller-ved-vestkysten 

7) Jyllands Posten:   jyllands-posten.dk/arkiv/    + søg efter emnet + facebook. 

8) RKSK mødereferater fra udvalg:  www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg

     RKSK nyhedsbrev tilmeld:   www.rksk.dk/abonner

9) Sammenslutningen:   www.sam-grund-holmsland.dk/havmoeller/ 

    Ny udgave + klik på de forskellige emner.

10) Vores forenings hjemmeside: www.gf-holmsborgvejen.dk/312-stat-og-styrelser-vind-og-kyst.aspx   + Filerne nederst

11) Andre muligheder: f.eks. kontakt til Lokal- og Lands-politikere .....

     Se også hvad foreningen har samlet om sagen her:

312 Stat og Styrelser - HAVVINDMØLLER og Højspændingskabler

---- 

2018-05-09: Højspændingsmaster, Strømmotorvej fra Holstebro til grænsen er delvis følgevirkning af de 2 kystnære vindmølleparker Nord og Syd: 

HØRINGS-SVARFRIST d. 09.05.2018, se:

http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager/miljoevurdering-af-ny-400-kv-luftledning-fra-endrup-til-idomlund/

http://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2018/april/400-kv-luftledning-endrup-til-graensen/

BORGERFORSLAG til underskrivning med eget NemId: Højspændingskabler i jorden:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01070

Følg på facebook: Højspændingskabler i jorden

------------------

302 FORENINGENS VEJE - info opdateret: sept.2015, dec. 2015, jan. 2016, dec. 2017

HOLMSBORGVEJEN - asfaltvej (asfalttype fra Dansk Overflade Belægning - DOB) udlagt på eksist. grusvej og efterfølgende monteret faste gummi-chikaner: 
Det er lykkedes (efter div. ferier hos entreprenører og bestyrelsen i 2015) at få indkaldt vejentreprenøren DOB til 5 års gennemgang for asfaltbelægningen (overfladebelægningen) på Holmsborgvejen. Chikanerne er ved at gå løse, og SafeRoad (før Daluiso) blev også indkaldt.

Vejsynet med 5-års gennemgangen på Holmsborgvej blev foretaget 28.09.2015 med begge entreprenører samt formand og kasserer.

WOLLE FRIKS VEJ - grusvej med flytbare chikaner: 
Vejen bruges som genvej - også af store, hurtigtkørende entreprenør-maskiner, der 'kommer til' at skubbe chikanerne i grøften! 

HASTIGHEDSDÆMPENDE FORANSTALTNINGER

Medlemsforslaget om hastighedsdæmpende forantaltninger og generalforsamlings-beslutningen om at Bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for lovlige chikaner o.lign. på grusveje - er blevet undersøgt af bestyrelsen, primært af kasserer i løbet af sommeren 2015 - uden at finde lovlige og brugbare løsninger. 

Mulighederne blev også drøftet på det afholdte vejsyns-møde i september 2015. Forholdene på Wolle Friks Vej og problemerne blev fremlagt af formand og kasserer til begge entreprenører. De har større erfaring og blev spurgt om forslag til chikaner, bump mv. på grusvejen, der er lagt ovenpå klitsandet, men de havde ikke umiddelbart nogle holdbare og LOVLIGE løsninger. 

DOB-entreprenør skulle videre til RKSK og ville spørge om kommunen havde andre lovlige forslag - og lovede at vende tilbage. 

DOB har rykket flere gange, men RKSK har endnu ikke svaret i dec.2015! DOB har rykket i januar og forventer svar ultimo januar 2016. 

Kommunen er vejmyndighed og foreningen skal ansøge om løsningen incl. en beskrivelse og skitse af placering. Når tilladelsen foreligger kan foreningen sætte opgaven i gang, men der er desværre ikke nogen tidsplan. 

Tilladelsen fra kommunen er modtaget og chikanerne bestilt. De er blevet opstillet sommeren 2017.

HØJ HASTIGHED PÅ VORE VEJE

Hvis medlemmerne ser køretøjer, der kører over de maximale 30 km, er det en politisag! 
Vi beder medlemmerne notere nummeret og selv anmelde det til politiet med det samme. Fotografer evt. situationen.  

Opgravninger efter entreprenører skal entreprenøren retablere (feks fibernet i 2017 og div. byggerier) i hht. Vedtægterne.  

-----------------

310 RKSK info, se Affald Have og Grenkvas 2015

RKSK informerer om ny ordning for Haveaffald og Grenkvas fra 01.01.2016.

Men fra et medlem - og efterfølgende på FU-mødet af kommunen - er vi blevet orienteret om at kommunen allerede udfaser ordningen om gratis container til Grenkvas fra august 2015!

VIGTIGT: Tilmeld dig kommunens Nyhedsbreve, så du er på forkant med deres planer: www.rksk.dk/abonner 

------------------

311  RKSK Høringer - Projekter

2016: Bagges Dæmning og Broer er åbnet - Stiadgang fra P. Snejkers Vej til natur-ruten. 

2015: Bebyggelsesprocent i sommerhusområder.

Bebyggelsesprocenten foreslås øget fra 10 til 15!

Der bliver ikke meget grønt dvs. natur tilbage mellem husene!

Den natur vi alle rejser til Vestkysten for! 

Der skal Kloakeres på sigt! Dette planlægges via RS Forsyning. 

---------------
312  Stat og Styrelser - HAVVINDMØLLER

KYSTNÆR HAVVINDMØLLEPARK fra Søndervig til Hvide Sande planlagt placeret 4 km fra kysten!

De skal flyttes 20 km ud som ved Horns Rev ! 

Forslag 2012, Høringer, Projektet, Forløbet, Medier, Møder mv. (se 2016)

313 Værditab - HAVVINDMØLLER 

Procedure, mails, forslag til tekst

----------------

320  Stat og Styrelser - KYSTEN

KYSTBESKYTTELSE - KYSTSIKRING - EROSION
Forslag, Høringer, Projekter og Møder mv. (se 2016) 

----------------

Foreningens Medlems-kommunikation:

Efter starten i 2014, mangler vi i 2017 stadig 54 medlemmers e-mailadresser ud af 226 mulige medlems-grundejere! 

Fortæl ovenstående nyheder videre hurtigst muligt til dine sommer-naboer i Søndervig, så alle kan blive hurtigt orienteret om div. tiltag i og omkring foreningen. 

KONTAKT-formularen bruges til at oplyse medlemmets e-mailadresse. HUSK at opdatere 'Din beboerprofil', når du skifter e-mail-adresse - Tak :-) 

TIP: Når I får et Nyhedsbrev fra foreningens e-mailadresse: bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk - er det vigtigt at I accepterer/ godkender e-mailadressen (ellers kan den lægge sig i jeres Spam-mappe. Spam-mappen vises ikke på smartphones, kun på pc.).   

Mange Digitale hilsner Bestyrelsen og Webmaster :-)

----------------

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk