2013 Vestkysten Statusrapport

320  Stat og Styrelser - INFO om
KYSTBESKYTTELSE - KYSTSIKRING - EROSION
Forslag, Høringer, Projekter    

----------------------

2018: 

Miljø og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet står for Kystsikring i samarbejde med Kommunen.

Link RKSK: https://www.rksk.dk/borger/natur-soeer-og-vandloeb/beskyttede-naturomraader

Link Kystdir.: http://kysterne.kyst.dk/ - søg evt. Holmsland 

Link Kystbeskyttelse: http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse.html

Link Kystanalyse: http://kysterne.kyst.dk////spoergsmaal-og-svar-i-relation-til-kystanalysen.html

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit følger emnet.

Ved de årlige FU-møder med kommunen er emnet oppe, se: 

http://www.sam-grund-holmsland.dk/foreningsforhold/

Materiale om Kystsikring, er samlet her:

http://www.sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/kystsikring/2015%2003%20%20FU%20-%20sammenfattende%20notat%20om%20kystens%20tilstand.pdf

NB: Fotografer selv klitter og strand jævnligt, så I har dokumentation, hvis der sker ændringer efter storme mv.. 

-------------------

2016 - Til alle grundejere via Sammenslutningen: 

Indbydelse til Orienteringsmøde med Kystdirektoratet
Lørdag den 15. oktober 2016 kl. 13.30
Holmslands Idræts- og Kulturcenter
Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing.

Emne: Kystbeskyttelsen af Holmslands Klit

Indbydelse til et orienteringsmøde med Kystdirektoratet om status for arbejdet med kystsikring.
Mødet er åbent for alle grundejere, se formål og emner i vedhæftede indbydelse.
(Da Sammenslutningen skal betale for leje af et større lokale, er der en mindre betaling for kaffe/the/kage.)

Du/I kan tilmelde jer mødet på email: vindvest@outlook.dk
Tilmending senest mandag den 10. oktober 2016.

Opgiv venligst navn, adresse og evt. grundejerforening.

På vegne af Forretningsudvalget - Thue Amstrup-Jørgensen - Formand
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 
www.sam-grund-holmsland.dk

--------------------

2015:

Vinterstormene har været hård ved klitterne. Klitterne er lodrette, kulturlaget er fritlagt og redningsveje mv. er væk. Dagbladet Skjern har dokumenteret det med en 35 min. video-køretur langs kysten. Læs teksten under filmen på dagbladets hjemmeside og følg med på bladets facebook-side: da-dk.facebook.com/dagbladetRS
Jo flere der skriver kommentarer og deler på deres profil - jo bedre - så alvoren bliver synlig for resten af Danmark, Kystinspektoratet og Politikerne.

2015-02-12:

Se 35 min. video langs kysten og læs teksten under filmen på:

www.dagbladetringskjern.dk/webtv/video-se-hvor-haard-vinterstormene-har-vaeret-ved-kysten

2015-03-03:

Kr. Fjord , strandfoged, Aargab, se:

www.dagbladetringskjern.dk/laeserbrev/vestkysten-i-forfald

-------------------

2014:

Erosion af vestkysten, dias fremlagt til politikerne på Christiansborg, se mere på Sammenslutningens hjemmeside:

www.sam-grund-holmsland.dk/kystsikring/

-------------------

2013:

Aftale mellem Staten v/Kystdirektoratet og Ringkøbing-Skjern Kommune om
kystbeskyttelsen fra Lodbjerg til Nymindegab - se aftalen for 2014-2018.

2013:

Vestkysten 2013, Statusrapport fra Kystinspektoratet - se fil.
--------------

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk