333 RS Forsyning: Vand & Afløb

Tømning pt -> Kloakerings-fremtidsplaner

--------------------------

RS Forsyning Gode råd

1. Vandværk

Vandet leveres fra Søndervig Vandværk og der afholdes Generalforsamling i juni måned.

Indkaldelse sker pr. brev (pt. 2017).

Lukning af vand i målerbrønd hhv. Vinterlukning

Aflæs Vandmåleren ved vinterlukning f.eks. efterårsferien.

-------------------------

2. Afløb - Tømningsordning af samletanke

RS-forsyning Kopi af tømning af bundfældningstank

Entreprenør 2017: Tingstrup Maskinstation A/S, tilmeld jer SMS og mail, så modtages RS-/ Envitrix-beskeder.

Kloakering i vores område (2023)? Følg med på RS-hjemmeside og tilmeld jer Nyhedsbrev. 

------------------------

Vigtigt Forbrugervalg i Ringkøbing-Skjern Forsyning hvert 4. år, følg med på RS-hjemmeside, RS-nyhedsbrev og/ eller i Lokalpressen.

Tilmeld jer nyhedsbrev: www.rsforsyning.dk/om-os/nyheder/nyhedsbrevstilmelding

------------------------

2017-10-27: Frist for stemmeseddel til RS Forsyning - Forbrugervalg 2017

HGF-bestyrelsen har modtaget dette fra sommerhus-grundejerkandidaten.
Det er vigtigt at sommerhus-grundejerne støtter op om vores EGEN repræsentant.

Venlig hilsen HGF-bestyrelsen v/ formand Johs. Dideriksen
--------------------

2017-09-27: Ugeavisen Ringkøbing - Så længe vandet løber ... se artikel nederst

Dagbladets ugeavis kommer nu i et nyt layout, hvor der er fokus på lokale aktiviteter.
Man har fået kik på forbrugervalget til Forsyningen, hvor der tidligere har været manglende deltagelse.

Når 6000 brugere af de 22000 forbrugere er sommerhusejere, der ikke informeres direkte, da der kun annonceres i det lokale dagblad og i ugeavisen, der ikke omdeles til sommerhuse, – ja, så er der måske en sammenhæng.

Man stiller i avisen også spørgsmål til nogle af kandidaterne fra venstre om de også vil varetage forbrugernes interesser!
I forvejen er bestyrelsen sammensat af 6 byrådspolitikere, hvoraf 3 er fra venstre, og med f.eks. yderligere 2 venstre-repræsentanter vil man have politisk flertal til alle afgørelser, hvilket måske ikke altid er i sommerhusejernes/ forbrugernes interesser!

Vi har fået oplyst at Venstre's vælgerforening nu orienterer deres medlemmer og beder dem afgive stemme på vælgerforeningens kandidat!! Via de kontakter vi har, prøver vi at informere bredt.

Hvis vi skal have indflydelse er der vist brug for lidt ekstra hjælp denne gang.
Så rekvirer venligst en stemmeseddel hurtigst muligt. 
Hvis det lykkes at opnå valg, må det bl.a. være en af de fremadrettede opgaver at få sikret, at alle forbrugere informeres om valget direkte. 

Med venlig hilsen

Thue Amstrup-Jørgensen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
--------

2017-09-11: Info om RS-Forbrugervalg 2017

Der er nu valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning.
Man annoncerer desværre kun i lokale dagblade og ugeaviser og ikke alle grundejere har fået tilmeldt sig RS-Forsynings nyhedsbrev.

Selv om man ikke er fastboende, er man anpartshaver og har mulighed for at stemme, både vedr. vand og spildevand (tømningsordning og kloak-planer).

Som sommerhusejer er det vigtigt vi får information og indflydelse, inden der tages beslutninger. Af de ca. 23.000 forbrugere er en tredjedel sommerhusejere.
I den kommende periode vil forsyningen også være involveret i en evt. kommende kloakering i sommerhusområderne. Kvaliteten i vor vandforsyning skal sikres.
Jeg har derfor valgt at genopstille og håber på opbakning fra sommerhus-grundejerne.
Se information og de øvrige kandidater her: 

www.rsforsyning.dk/vaerd-at-vide/forbrugervalg-2017 

Byrådet besætter på forhånd 6 pladser uden valg.

-------------------------

Få tilsendt stemmeseddel ved henvendelse til Kundecenteret, senest den 27. oktober. 

tlf.: 9674 8500 eller via e-mail: rsforsyning@rsforsyning.dk
Du skal oplyse: dit fulde navn, forbrugsstedets adresse, faktureringsadressen og evt. dit kundenummer.
Den eller de udfyldte stemmesedler skal returneres i den tilsendte returkuvert. 

Stemmesedlerne skal være forsyningen i hænde senest den 7. november, kl. 12.00.

Husk, at der kun må sættes 1 kryds på hver stemmeseddel (for hver forsyningsart).

Da postombæringen tager noget længere tid i disse dage – vil det være en god ide at fremsende anmodning om stemmeseddel hurtigst muligt og tilsvarende at returnere den i god tid.

--------

Med venlig hilsen

Thue Amstrup-Jørgensen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
www.sam-grund-holmsland.dk

-------------------------

2013: RS Forsyning - Forbrugervalg 2013

Der skal tages beslutninger om kommunens - og klittens - forsyning fra 2013 og i de næste 4 år.
Herunder vand, tømningsordning - og kloakeringsplaner!
Derfor opfordres medlemmerne i grundejerforeningen til at rekvirere stemmesedler hos forsyningen, se hjemmesiden:

(www.rsforsyning.dk/forbrugervalg+2013/?s=427)

Bestyrelsen anbefaler at stemme på Sammenslutningens formand, kandidat nr. 1:
Thue Amstrup-Jørgensen, der er formand for Klegod Grundejerforening og har et sommerhus på klitten. Han er også formand for Sammenslutningen af grundejerforening på Holmsland Klit omfattende ca. 3000 grundejere.
Som sommerhusejer uden fast bopæl på klitten har vi brug for information om hvad der sker af interesse for os.

Løbende informationer for Klitten ses på: www.sam-grund-holmsland.dk

2013-11-04: Valgresultatet: Thue Amstrup-Jørgensen blev valgt.

-----------------------

Bemærk: Entreprenøren hhv. Grundejeren skal retablere HGFs veje efter opgravning med korrekt asfaltbelægning hhv. grus i henh. til HGF Vedtægterne.

-----------------------

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk